Szkolenia i kursy

rko

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest specjalistycznym kursem, przeznaczonym dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności i uprawnienia o zaawansowane procedury ratownicze. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich; szczególnie polecany jest strażakom OSP, ratownikom wodnym, ratownikom specjalistycznym, kandydatom do pracy w Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim, którzy zamierzają zająć się zawodowo ratownictwem. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na kursie realizowany jest program nauczania ogłoszony przez Ministra Zdrowia. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP. Każdy Kursant otrzymuje na maila materiały szkoleniowe (wliczone w cenę kursu).

Tytuł uzyskiwany po kursie: RATOWNIK

Miejsce organizacji kursu: WROCŁAW / JELENIA GÓRA

Liczba uczestników kursu: DO 10 OSÓB

Czas realizacji kursu: 66 godzin (25 teoria, 41 praktyka)

CENNIK (ceny brutto)
kurs pełny: 700 zł/osoba
Recertyfikacja: 250 zł/osoba
Jednodniowy kurs odświeżający wiadomości z zakresu KPP: 150 zł/osoba.

Terminy kursów: do uzgodnienia z zamawiającym w systemie weekendowym i nauczaniu zdalnym (wykłady). Dla grup min. 10-osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu w Polsce.

ZOSTAŃ RATOWNIKIEM!
Zapraszamy na najbliższy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który odbędzie się w dwóch kolejnych tygodniach grudnia we Wrocławiu i Jeleniej Górze (do wyboru):

04.12.2020, 05.12.2020, 06.12.2020 (piątek, sobota, niedziela)
11.12.2020, 12.12.2020, 13.12.2020 (piątek, sobota, niedziela).


W piątki zajęcia odbywają się online w postaci wykładów. W soboty i w niedziele - zajęcia praktyczne. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, po którym uzyskasz certyfikat i tytuł Ratownika.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISU
tel. +48 690 665 655
e-mail: biuro@imc-czarmed.pl

Zaświadczenie ukończenia kursu KPP wydawane jest zgodnie ze wzorem opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i jest wliczone w cenę kursu.

Na trzy dni przed kursem otrzymasz e-mail z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć i zasadami przygotowania się do kursu. W e-mailu otrzymasz również materiały szkoleniowe (wliczone w cenę kursu).

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Podstawa prawna organizacji kursu KPP: art. 13 ust.8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. 07.60.408).

Organizator kursu: CZAR-MED sp. z o.o.