Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna zajmuje się profilaktyką zdrowotną, diagnozowaniem i leczeniem wszystkich członków rodziny. Lekarz rodzinny sam stawia diagnozę lub kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty. Potrzebujesz konsultacji lekarza rodzinnego? Skontaktuj się z nami.