Prywatna opieka paliatywna

Oferujemy Państwu prywatną, kompleksową opiekę medyczną nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, realizowaną w postaci wizyt domowych. W ramach opieki zapewniamy wizyty lekarskie oraz pielęgniarskie. Harmonogram wizyt ustalany jest indywidualnie, w zależności od specyficznych potrzeb pacjenta i jego rodziny.
Naszymi pacjentami opiekuje się lekarz psychoonkolog, specjalista medycyny paliatywnej i rodzinnej, a także pielęgniarki doświadczone w pracy z osobami starszymi, cierpiącymi z powodu nieuleczalnych chorób.

Opieka paliatywna ukierunkowana jest na poprawę jakości życia pacjenta oraz jego bliskich, uśmierzanie bólu, łagodzenie cierpienia i objawów postępującej choroby. Kwalifikacji do objęcia opieką dokonuje lekarz w oparciu o stan pacjenta.

Dysponujemy możliwością udostępnienia sprzętu medycznego w postaci łóżek medycznych, koncentratorów tlenu oraz wózków inwalidzkich. Zapewniamy transport sanitarny karetkami typu A na badania diagnostyczne, kontrolne, do lekarza specjalisty itp.

Obsługujemy teren powiatu karkonoskiego; istnieje również możliwość objęcia opieką na terenie powiatów: kamiennogórskiego, złotoryjskiego, lubańskiego oraz lwóweckiego. Zapraszamy do kontaktu.

Koszt objęcia opieką jednego pacjenta:

od 800 zł miesięcznie. Cena obejmuje specjalistyczną opiekę lekarską nad osobą terminalnie chorą w postaci wizyt w domu  pacjenta oraz wizyty pielęgniarskie zgodnie z zaleceniem lekarza- specjalisty medycyny paliatywnej.

Koszt pierwszej wizyty wynosi 250 zł. W przypadku podpisania umowy na opiekę paliatywną koszt pierwszej wizyty zostaje wliczony w opłatę za pierwszy miesiąc opieki.

Powyższa oferta cenowa dotyczy terenu miasta Jeleniej Góry. Cena objęcia opieką pacjenta spoza terenu Jeleniej Góry ustalana jest indywidualnie.

opieka_paliatywna

Według definicji opieka paliatywna to sposób postępowania poprawiający jakość życia pacjentów i ich rodzin, stojących w obliczu problemu związanego z chorobą zagrażającą życiu, poprzez zapobieganie i łagodzenie cierpienia, wczesną identyfikację i prawidłową ocenę, a także poprzez leczenie bólu i innych problemów fizycznych, psychospołecznych i duchowych.

  •  zapewnia ulgę w bólu i innych niepokojących objawach;
  • afirmuje życie i uważa umieranie za normalny proces;
  • nie zamierza przyśpieszać ani opóźniać śmierci;
  • integruje psychologiczne i duchowe aspekty opieki nad pacjentem;
  • oferuje system wsparcia, aby pomóc pacjentom żyć tak aktywnie, jak to możliwe, aż do śmierci;
  • oferuje system wsparcia, aby pomóc rodzinie poradzić sobie z chorobą i żałobą;
  • stosuje podejście zespołowe w celu zaspokajania potrzeb pacjentów i ich rodzin, w tym poradnictwo w zakresie żałoby, jeśli jest to wskazane;
  • poprawia jakość życia, a także może pozytywnie wpłynąć na przebieg choroby;
  • ma zastosowanie we wczesnym stadium choroby w połączeniu z innymi terapiami mającymi na celu przedłużenie życia, takimi jak chemioterapia lub radioterapia, obejmuje również badania potrzebne do lepszego zrozumienia i opanowania niepokojących powikłań klinicznych.